Claudio Menzani

Claudio Menzani

CEO

I apasionuar pas informatikës që nga 1982-shi i largët dhe pas web 2.0 që në momentet e para, i përket një tribuje, karakteristika bazë e së cilës është entuziazmi.
Misioni i tij është të përmirësojë vazhdimisht proçeset e punës për të ndërtuar një ambjent pune në të cilin personat të mund të jetojnë sa me mirë.

Claudio Menzani

CEO

Appassionato di informatica dal lontano 1982 e del web 2.0 dalla prima ora,  more

Claudio Menzani

CEO

Computer enthusiast from the distant 1982 and Web 2.0 from the first hour, belongs to a tribe whose basic characteristic is enthusiasm. more