Elona Collaku

Elona Collaku

Software Engineer

Në vitin e fundit të studimeve Master në Informatikë,
pranë Fakutetit të Shkencave të Natyrës – Tiranë, fillova punën time të parë si Junior Developer tek Vivido Software.
Si çdo fillim mund të them që ishte i vështirë, por e shtyrë nga pasioni dhe kolegë që të përkrahin në çdo gjë, gjithçka bëhet më e lehtë dhe e bukur.
Gjithmonë është e vështirë të flasësh për veten, por mund ta përshkruaj veten si një person i shoqërueshëm dhe që përshtatet me situata dhe njerëz të ndryshëm.
Për mua software është si një lojë: ndoshta mund të kaloj disa raunde pa luajtur, por gjithësesi preferoj të mos ndalem para vështirësive dhe të shkoj përpara.

Elona Collaku

Software Engineer

Durante l’ultimo anno della mia laurea in Informatica alla Facoltà delle Scienze Naturali a Tirana, more

Elona Collaku

Software Engineer

Per me il software è come un gioco: magari salterò qualche turno ma continuerò a non fermarmi col rosso. Preferisco ripassare dal via. more

Elona Collaku

Software Engineer

During the last year of my Master’s degree in Computer Science , more