Erid Bejko

Erid Bejko

Software Engineer

I apasionuar pas kompjuterit dhe gjithçkaje të lidhur me elektronikën, në vitin 2010 diplomohet në Inxhinieri Informatike, duke u fokusuar në fushën e zhvillimit software. Lojtar entuziast (dhe në të ardhmen edhe zhvillues) i video lojrave

Erid Bejko

Software Engineer

Appassionato dei computer e di tutte le altre cose che riguardano l’elettronica,  more

Erid Bejko

Software Engineer

A computer and everything electronic related passionate, on 2010 graduates in Computer Engineering, more