Gledia Balla

Gledia Balla

Founder/Partner

Unë jam Gledia, e diplomuar në degën Informatikë Ekonomike.

Jam një person që punoj shumë dhe mundohem të jap më të mirën time. Nëse më thua që nuk mund të bëj diçka, më nxit më shumë për të punuar.

Gledia Balla

Software Engineer

Salve, io sono Gledia, laureata in Business Informatics. more

Gledia Balla

Software Engineer

Hello, I am Gledia, graduated in Business Informatics.  more