Paolo Ciccioni

Paolo Ciccioni

Co-Founder

Në 1981 bëhet programues thuajse rastësisht, duke prekur shkarazi epokën e skedave me vrima, por duke jetuar plotësisht atë të shiritave magnetikë, “pizza” për miqtë.

Duke kaluar më pas tek sistemet e rrjetat, sot merret me virtualizim e cloud computing. Në kohën (e paktë) të lirë luan tenis.

Paolo Ciccioni

Co-Founder

Nel 1981 diventa programmatore quasi per caso,  more

Paolo Ciccioni

Co-Founder

In 1981 he became a programmer by chance,  by touching the era of punched cards but fully living the magnetic tape, “pizza” to his friends. more